Regulamin

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - POLITYKA PRYWATNOŚCI w NIVIS Piotr Mucha ul. Kusocińskiego 4, 58-100 Świdnica dla osób korzystających ze strony internetowej www.nivis.com.pl , który jest własnością NIVIS Piotr Mucha ul. Kusocińskiego 4, 58-100 Świdnica (zwanych dalej „Administratorem”).

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

I. Administrator Danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest NIVIS Piotr Mucha ul. Kusocińskiego 4, 58-100 Świdnica.
kontakt: e-mail: dane.osobowe @nivis.com.pl

II. Cel przetwarzania danych osobowych , podstawa prawna przetwarzania i okresy przetwarzania

NIVIS przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji o które prosi Użytkownik. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami). Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne NIVIS Piotr Mucha w celu obsługi formularzy kontaktowych oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością NIVIS Piotr Mucha ul. Kusocińskiego 4, 58-100 Świdnica, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia
zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 a) RODO

III. Rodzaje danych osobowych:

NIVIS Piotr Mucha ul. Kusocińskiego 4, 58-100 Świdnica przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika, podane w formularzach kontaktowych.

IV. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ( czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)- w przypadkach i w sposób określony przepisami RODO.

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonuje NIVIS Piotr Mucha ul. Kusocińskiego 4, 58-100 Świdnica narusza przepisy RODO, Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe moga będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać decyzje, które mogłyby powodować inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkownika.

Administrator profiluje dane Użytkowników strony internetowej nivis.com.pl i śledzi ruch tych Użytkowników na jego stronie internetowej, a następnie wykorzystuje te informacje m.in. do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, a także w celu optymalizacji witryny internetowej w celu zwiększenia jej użyteczności.

Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego przy użyciu następujących narzędzi:

  • usługi Google AdWords,
  • usługi Google Analitics

Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google AdWords
Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google AdWords następuje za pomocą następujących narzędzi: Remarketing.

Narzędzie to pozwala skierować Administratorowi przekaz reklamowy do Użytkowników strony internetowej, którzy już odwiedzili jego witrynę lub do Użytkowników do nich podobnych, a także przygotować dla nich odpowiedni komunikat o produktach lub usługach, którymi Użytkownicy Ci interesowali się podczas odwiedzenia strony internetowej www.nivis.com.pl

Reklamy produktów i usług Użytkownika są wyświetlane przez dostawców zewnętrznych, w tym m.in przez Google na stronach internetowych takich jak: Google Display Network czyli na stronach internetowych umożliwiających wyświetlanie boksów reklamowych za pośrednictwem Google AdWords.

VII. PLIKI “COOKIE”
Strona Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez usługobiorcę.

„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji usługobiorcy w zakresie zawartości strony, lepiej zorganizować jego układ. „Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez usługobiorcę, typie strony, z jakiej usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Safari: http://www.apple.com/support/safari/

Pliki cookies przechowywane będą w celu utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu; dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w szczególności prezentacji oferty dostosowanej do lokalizacji; tworzenia statystyk oglądalności serwisu.

W każdym momencie można dokonać ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia cookies róznią się w zależności przeglądarki internetowej.

Zazwyczaj stosowane w tej Witrynie pliki cookie wymieniono w tabeli poniżej. Okazjonalnie możemy także wykorzystywać dodatkowe pliki cookie i technologie śledzenia, których nie ma w tej tabeli.

Preference cookie Google Tag Manager Wymagany WWW.GOOGLE.COM Zarządzanie tagami
Authentication cookie Google Analytics Funkcyjny WWW.GOOGLE.COM Analiza sieci Web
Doubleclick Reklamowy WWW.GOOGLE.COM Reklamy internetowe
Google Adwords Reklamowy WWW.GOOGLE.COM Reklamy internetowe
Google Dynamic remarketing Reklamowy WWW.GOOGLE.COM Reklamy internetowe


VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII. Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Na stronie www.nivis.com.pl mogą być zamieszczone łącza do innych witryn, jak również obiekty lub elementy kontrolowane przez podmioty zewnętrzne. Mogą to być połączenia z sieciami społecznościowymi takimi jak Facebook, LinkedIn czy Twitter. Przy interakcji z wtyczką
społecznościową na naszej stronie, użytkownik podejmuje ryzyko że pewne dane będą przekazywane (data, nazwa przeglądarki, kraj, miejscowość i inne), do sieci społecznościowych.

Użytkownik powinien się zapoznać z polityką prywatności platform internetowych podmiotów zewnętrznych oraz elementów tych podmiotów, do których uzyskuje dostęp z naszej strony internetowej, aby się dowiedzieć, jakie warunki mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych, gdyż niniejsza Polityka prywatności dotyczy jedynie strony internetowej www.nivis.com.pl.

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych jest NIVIS Piotr Mucha ul. Kusocińskiego 4, 58-100 Świdnica: dane.osobowe @nivis.com.pl.