Sezonowanie i suszenie

Urządzenia do kontroli temperatury i wilgotności

GHIBLI RH
Sezonowanie i suszenie; urządzenia do kontroli temperatury i wilgotności w komorze, na bazie urządzeń typu bi-block.
Wyposażenie podstawowe:

 • System typu bi-block; chłodnica do montowania na suficie, agregat skraplający do montowania na podłodze.
 • Elektroniczny panel sterujący, niepodłączony.
 • Funkcje: Chłodzenie, grzanie, nawilżanie, osuszanie, system start-stop.
 • Urządzenie rozprężne: kapilara.
 • Filtr mechaniczny na linii cieczowej.
 • Wszystkie urządzenia są wyposażone w presostat HP/LP z automatycznym resetem .
 • Bezpośrednie odprowadzanie skroplin.
 • Zabezpieczenie antykorozyjne (kataforeza) parownika i systemu odzysku ciepła.
 • Agregat skraplający przystosowany do montażu zewnętrznego.
 • Urządzenia zalecane do pracy w temperaturze otoczenia nie niższej niż 10°C.
 • Do pracy w temperaturach otoczenia poniżej 10°C wymagane są odpowiednie akcesoria. 
 • Łączenie agregatu z parownikiem: zawory odcinające po stronie agregatu, lutowane kołnierze po stronie parownika.


Wyposażenie opcjonalne:

 • Napięcie specjalne, na życzenie.
 • Chłodzony wodą skraplacz.
 • Czujnik napięcia.
 • Presostat wysokiego ciśnienia wentylatora skraplacza.
 • Regulator prędkości wentylatora skraplacza (nie dostępny w modelach 101).
 • Grzałka karteru.
 • Podłączenie oświetlenia komory.
 • Grzałka rozdzielnicy.
 • Wentylator wyciągowy z timerem (90m3/h.
 • Wyłącznik wentylatora wyciągowego.
 • Nawilżacz z akcesoriami : (wytwarzanie pary: 1,5 kg/h) .

Pełną charakterystykę produktów GHIBLI RH znajdziesz w KARCIE KATALAGOWEJ oraz w programie doborowy (KATALOG OFFLINE), który możesz pobrać z naszej strony.