Urządzenia typu split z pionowym wydmuchem skraplacza

Urządzenia typu split z pionowym wydmuchem skraplacza

BORA CS - Komercyjne urządzenia typu Split z pionowym wydmuchem skraplacza.

Urządzenia typu Split oraz dla komercyjnych i przemysłowych komór. Kompaktowe urządzenia typu split oraz typu odpowiednie do sterowania dodatnimi i ujemnymi temperaturami w komorach chłodniczych, elastyczne w instalacji, proste w użyciu, łatwe w utrzymaniu.

Wyposażenie standardowe urządzenia CS:

 • System typu split z przygotowanymi rurami; chłodnica do montowania na suficie, agregat skraplający do montowania na ścianie.
 • Elektroniczny panel sterujący.
 • Urządzenie rozprężne: kapilara.
 • Panel sterujący przygotowana do podłączenia oświetlenia oraz blokady drzwi .
 • Kabel do podłączenia grzałki ościeżnicy we wszystkich urządzeniach niskotemperaturowych.
 • Wszystkie urządzenia są wyposażone w skalibrowany presostat niskiego ciśnienia.
 • Wszystkie urządzenia trójfazowe oraz model CSN2122 są wyposażone w skalibrowany presostat wysokiego ciśnienia.
 • Panel zdalny (w zależności od wyboru sterownika urządzenia):dla już podłączonego urządzenia, wyposażony w kabel o długości 5 metrów (na życzenie przedłużenie do 20 metrów).
 • Bezpośrednie odprowadzanie skroplin.
 • Grzałka odpływu we wszystkich urządzeniach nisko i średniotemperaturowych.
 • Standardowa długość łączenia rur i przewodów pomiędzy agregatem skraplającym a parownikiem wynosi 5m (10m na życzenie).
 • Agregat skraplający, parownik, oraz rury są przygotowane do instalacji, dostarczane z szybkozłączami aby ułatwić instalację.
 • Do pracy w temperaturach otoczenia poniżej 10°C wymagane są odpowiednie akcesoria. W przypadku instalacji na zewnątrz, należy ją chronić przed wpływami atmosferycznymi.

Wyposażenie opcjonalne:

 • Napięcie specjalne, na życzenie.
 • Chłodzony wodą skraplacz: zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia (nawet w urządzeniach jednofazowych) oraz wentylatorowe chłodzenie sprężarki (tylko w urządzeniach niskotemperaturowych).
 • Czujnik napięcia.
 • Presostat wysokiego ciśnienia (dla napięcia 230/1/50 z wyjątkiem CSN 2122).
 • Presostat wysokiego ciśnienia wentylatora skraplacza.
 • Regulator prędkości wentylatora skraplacza (modele 3xxx).
 • Grzałka rozdzielnicy.
 • Grzałka karteru.
 • Przygotowane rury i przewody elektryczne (10 m).


Pełną charakterystykę produktów BORA CS znajdziesz w KARCIE KATALAGOWEJ oraz w programie doborowy (KATALOG OFFLINE), który możesz pobrać z naszej strony.