Urządzenia typu split z pionowym wydmuchem skraplacza

Urządzenia typu split z pionowym wydmuchem skraplacza

BORA CB - Komercyjne urządzenia typu split z pionowym wydmuchem skraplacza.

Urządzenia typu Split dla komercyjnych i przemysłowych komór. Kompaktowe urządzenia typu split odpowiednie do sterowania dodatnimi i ujemnymi temperaturami w komorach chłodniczych, elastyczne w instalacji, proste w użyciu, łatwe w utrzymaniu.

Wyposażenie standardowe urządzenia CB:

 • System typu split; chłodnica do montowania na suficie, agregat skraplający do montowania na ścianie.
 • Elektroniczny panel sterujący.
 • Urządzenie rozprężne: termostatyczny zawór rozprężny.
 • Panel sterujący przygotowana do podłączenia oświetlenia oraz blokady drzwi.
 • Kabel do podłączenia grzałki ościeżnicy we wszystkich urządzeniach niskotemperaturowych.
 • Grzałka karteru.
 • Wszystkie urządzenia są wyposażone w skalibrowany presostat niskiego ciśnienia.
 • Wszystkie urządzenia trójfazowe oraz model CBN2122 są wyposażone w skalibrowany presostat wysokiego ciśnienia. 
 • Panel zdalny (w zależności od wyboru sterownika urządzenia):dla już podłączonego urządzenia, wyposażony w kabel o długości 5 metrów (na życzenie przedłużenie do 20 metrów).
 • Separator cieczy.
 • Bezpośrednie odprowadzanie skroplin.
 • Grzałka odpływu we wszystkich urządzeniach nisko i średniotemperaturowych.
 • Do pracy w temperaturach otoczenia poniżej 10°C wymagane są odpowiednie akcesoria. W przypadku instalacji na zewnątrz, należy ją chronić przed wpływami atmosferycznymi.

Wyposażenie opcjonalne:

 • Napięcie specjalne, na życzenie.
 • Chłodzony wodą skraplacz: zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia (nawet w urządzeniach jednofazowych) oraz wentylatorowe chłodzenie sprężarki (tylko w urządzeniach niskotemperaturowych).
 • Czujnik napięcia.
 • Regulator prędkości wentylatora skraplacza.
 • Grzałka rozdzielnicy.

Pełną charakterystykę produktów BORA CB znajdziesz w KARCIE KATALAGOWEJ oraz w programie doborowy (KATALOG OFFLINE), który możesz pobrać z naszej strony.