AT - Komercyjne agregaty chłodnicze do zabudowy

Agregaty chłodnicze typu monoblok do zabudowy

Kompaktowe monobloki odpowiednie do sterowania dodatnimi i ujemnymi temperaturami w komorach chłodniczych, szybkie w instalacji, proste w użyciu, łatwe w utrzymaniu.

Czynnik chłodniczy R404A (GWP = 3,922), inne czynniki na zapytanie.


Wyposażenie standardowe monobloku AT:

 • Jednostki do zabudowy.
 • Elektroniczny panel sterujący.
 • Urządzenie rozprężne: kapilara
 • Odszranianie gorącym gazami
 • Oświetlenie chłodni
 • Kabel do przełączania drzwi (tylko w przypadku wybranej opcji: elektroniczny panel sterowania); Funkcje przełącznika drzwi można zaprogramować w sterowniku na elektronicznym panelu sterowania.
 • Kabel do podłączenia grzałki ościeżnicy we wszystkich urządzeniach niskotemperaturowych.
 • Wszystkie urządzenia są wyposażone w skalibrowany presostat niskiego ciśnienia 
 • Wszystkie urządzenia trójfazowe oraz model ATN2122 są wyposażone w skalibrowany presostat wysokiego ciśnienia
 • Taca skroplin z odpływem przelewowym (syfon) we wszystkich modelach 1xxx oraz 2xxx, w modelu 3xxx tylko dla modeli wysoko i średniotemperaturowych Bezpośrednie odprowadzanie skroplin dla modeli 3xxx niskotemperaturowych oraz dla wszystkich modeli 4xxx
 • Grzałka odpływu we wszystkich urządzeniach nisko i średniotemperaturowych.
 • Do pracy w temperaturach otoczenia poniżej 10°C wymagane są odpowiednie akcesoria. W przypadku instalacji na zewnątrz, należy ją chronić przed wpływami atmosferycznymi.
   

Wyposażenie opcjonalne:

 • Napięcie specjalne, na życzenie
 • Panel zdalny (w zależności od wyboru sterownika urządzenia):dla już podłączonego urządzenia, wyposażony w kabel o długości 5 metrów (na życzenie przedłużenie do 20 metrów).
 • Chłodzony wodą skraplacz: zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia (nawet w urządzeniach jednofazowych) oraz wentylatorowe chłodzenie sprężarki (tylko w urządzeniach niskotemperaturowych).
 • Czujnik napięcia.
 • Presostat wysokiego ciśnienia do urządzeń jednofazowych.
 • Presostat wysokiego ciśnienia wentylatora skraplacza.
 • Regulator prędkości wentylatora skraplacza (modele 3xxx oraz 4xxx)
 • Grzałka rozdzielnicy.
 • Grzałka karteru.
 • Dodatkowy zawór elektromagnetyczny (na przewodzie tłocznym agregatów średnio- i niskotemperaturowych, zalecany w przypadku pracy w niskich temperaturach otoczenia).
   

Pełną charakteresytke produtktów MISTRAL AT znajdziesz w KARCIE KATALAGOWEJ oraz w programie doborowy (KATALOG OFFLINE), który możesz pobrać z naszej strony.