Przemysłowe monobloki ścienne

Przemysłowe monobloki ścienne.

MISTRAL ID - Przemysłowe monobloki ścienne.

Wyposażenie standardowe monobloku ID:

 • Jednostki do montowania na ścianie.
 • Elektroniczny panel sterujący z modułem alarmu.
 • Urządzenie rozprężne: termostatyczny zawór rozprężny.
 • Panel sterujący przygotowany do podłączenia blokady drzwi.
 • Grzałka karteru we wszystkich sprężarkach.
 • Zabezpieczenie termistorowe sprężarek półhermetycznych tzw.”klikson”.
 • Modele wyposażone w pompę oleju zabezpieczone presostatem różnicowym ciśnienia oleju.
 • Sprężarki o pojemności do 52 m3/h dostarczane z bezpośrednim startem, sprężarki o wyższych pojemnościach z częściowym łagodnym startem.
 • Wszystkie urządzenia są wyposażone w presostat HP/LP z automatycznym resetem .
 • Wziernik oraz elektrozawór na linii cieczowej we wszystkich urządzeniach.
 • Wszystkie urządzenia (z wyjątkiem modeli 1xxx) wyposażone w zbiornik cieczy i zawór bezpieczeństwa.
 • Współosiowy wymiennik ciepła.
 • Presostat wysokiego ciśnienia wentylatora skraplacza.
 • Wyłączniki bezpieczeństwa na przednich drzwiach sekcji skraplającej.
 • Panel zdalny podłączony do urządzenia, wyposażony w kabel o długości 5 metrów (na życzenie przedłużenie do 20 metrów).
 • Bezpośrednie odprowadzanie skroplin.
 • Grzałka odpływu we wszystkich urządzeniach.
 • Grzałki osłony wentylatora w urządzeniach mroźniczych, szokowych .


Wyposażenie opcjonalne:

 • Napięcie specjalne, na życzenie.
 • Chłodzony wodą skraplacz: zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia (nawet w urządzeniach jednofazowych) oraz wentylatorowe chłodzenie sprężarki (tylko w urządzeniach niskotemperaturowych).
 • Czujnik napięcia.
 • Regulator prędkości wentylatora skraplacza.
 • Grzałka rozdzielnicy.
 • Grzałki osłony wentylatora (standard w modelach IDX).

Pełną charakterystykę produktów MISTRAL ID znajdziesz w KARCIE KATALAGOWEJ oraz w programie doborowy (KATALOG OFFLINE), który możesz pobrać z naszej strony.