Monobloki do zabudowy przez ścianę komory

Monobloki do zabudowy przez ścianę komory

MISTRAL VT - Monobloki ścienne

Monobloki chłodnicze i mroźnicze montowane „przez ścianę komory” odpowiednie do sterowania dodatnimi i ujemnymi temepraturami w komorach chłodniczych, szybkie w instalacji, proste w użyciu, łatwe w utrzymaniu.

Czynnik chłodniczy R404A (GWP = 3,922), inne czynniki na zapytanie.
 

Wyposażenie standardowe monobloku VT:

 • Jednostki do montowania na ścianie
 • Elektroniczny panel sterujący.
 • Urządzenie rozprężne: kapilara
 • Odszranianie gorącym gazami
 • Oświetlenie chłodni, urządzenia dostosowane do podłączenia oświetlenia chłodni
 • Kabel do przełączania drzwi (tylko w przypadku wybranej opcji: elektroniczny panel sterowania); Funkcje przełącznika drzwi można zaprogramować w sterowniku na elektronicznym panelu sterowania.
 • Kabel do podłączenia grzałki ościeżnicy we wszystkich urządzeniach niskotemperaturowych.
 • Grzałka karteru sprężarek
 • Wszystkie urządzenia są wyposażone w presostat HP/LP z automatycznym resetem 
 • Separator cieczy na ssaniu
 • Dodatkowy zawór elektromagnetyczny 
 • Presostat wysokiego ciśnienia wentylatora skraplacza.
 • Bezpośrednie odprowadzanie skroplin
 • Grzałka odpływu we wszystkich urządzeniach nisko i średniotemperaturowych.
 • Do pracy w temperaturach otoczenia poniżej 10°C wymagane są odpowiednie akcesoria. W przypadku instalacji na zewnątrz, należy ją chronić przed wpływami atmosferycznymi.

Wyposażenie opcjonalne:

 • Napięcie specjalne, na życzenie
 • Chłodzony wodą skraplacz: zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia (nawet w urządzeniach jednofazowych) oraz wentylatorowe chłodzenie sprężarki (tylko w urządzeniach niskotemperaturowych).
 • Panel zdalny (w zależności od wyboru sterownika urządzenia):dla już podłączonego urządzenia, wyposażony w kabel o długości 5 metrów (na życzenie przedłużenie do 20 metrów).
 • Czujnik napięcia.
 • Regulator prędkości wentylatora skraplacza
 • Grzałka rozdzielnicy.


Pełną charakterystykę produktów MISTRAL VT znajdziesz w KARCIE KATALAGOWEJ oraz w programie doborowy (KATALOG OFFLINE), który możesz pobrać z naszej strony.