Monoblok do kontroli temperatury i wilgotności w komorze

Monoblok do kontroli temperatury i wilgotności w komorze

GHIBLI RT - Sezonowanie i suszenie; urządzenia do kontroli temperatury i wilgotności w komorze, na bazie monobloku.
Wyposażenie podstawowe:

 • Do montowania przez ścianę komory.
 • Elektroniczny panel sterujący, niepodłączony.
 • Funkcje: Chłodzenie, grzanie, nawilżanie, osuszanie, system start-stop.
 • Urządzenie rozprężne: kapilara.
 • Filtr mechaniczny na linii cieczowej
 • Wszystkie urządzenia są wyposażone w presostat HP/LP z automatycznym resetem.
 • Bezpośrednie odprowadzanie skroplin.
 • Zabezpieczenie antykorozyjne (kataforeza) parownika i systemu odzysku ciepła.
 • Urządzenia zalecane do pracy w temperaturze otoczenia nie niższej niż 10°C.
 • Do pracy w temperaturach otoczenia poniżej 10°C wymagane są odpowiednie akcesoria. W przypadku instalacji na zewnątrz, należy ją chronić przed wpływami atmosferycznymi.

Wyposażenie opcjonalne:

 • Napięcie specjalne, na życzenie.
 • Chłodzony wodą skraplacz.
 • Czujnik napięcia.
 • Presostat wysokiego ciśnienia wentylatora skraplacza.
 • Regulator prędkości wentylatora skraplacza (nie dostępny w modelach 101).
 • Grzałka karteru.
 • Podłączenie oświetlenia komory.
 • Grzałka rozdzielnicy.
 • Wentylator wyciągowy z timerem (90m3/h).
 • Wyłącznik wentylatora wyciągowego.
 • Nawilżacz z akcesoriami : (wytwarzanie pary: 1,5 kg/h).


Pełną charakterystykę produktów GHIBLI RT znajdziesz w KARCIE KATALAGOWEJ oraz w programie doborowy (KATALOG OFFLINE), który możesz pobrać z naszej strony.