Monobloki do zamontowania na dachu komory

Monobloki do zamontowania na dachu komory

MISTRAL SF - Komercyjne monobloki do zamontowania na dachu komory

Wyposażenie standardowe monobloku SV:

 • Jednostki do montowania na dachu komory
 • Elektroniczny panel sterujący.
 • Urządzenie rozprężne: kapilara
 • Oświetlenie chłodni na wszystkich jednostkach.
 • Kabel do przełączania drzwi ,funkcje przełącznika drzwi można zaprogramować w sterowniku na elektronicznym panelu sterowania.
 • Kabel do podłączenia grzałki ościeżnicy we wszystkich urządzeniach niskotemperaturowych.
 • Wszystkie urządzenia są wyposażone w skalibrowany presostat niskiego ciśnienia 
 • Wszystkie urządzenia trójfazowe oraz model SFN2122 są wyposażone w skalibrowany presostat wysokiego ciśnienia 
 • Panel zdalny (w zależności od wyboru sterownika urządzenia):dla już podłączonego urządzenia, wyposażony w kabel o długości 5 metrów (na życzenie przedłużenie do 20 metrów).
 • Bezpośrednie odprowadzanie skroplin
 • Grzałka odpływu we wszystkich urządzeniach.
 • Do pracy w temperaturach otoczenia poniżej 10°C wymagane są odpowiednie akcesoria. W przypadku instalacji na zewnątrz, należy ją chronić przed wpływami atmosferycznymi.

Wyposażenie opcjonalne:

 • Napięcie specjalne, na życzenie
 • Chłodzony wodą skraplacz: zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia (nawet w urządzeniach jednofazowych) oraz wentylatorowe chłodzenie sprężarki (tylko w urządzeniach niskotemperaturowych).
 • Czujnik napięcia.
 • Presostat wysokiego ciśnienia (dla napięcia 230/1/50 z wyjątkiem SFN 2122)
 • Presostat wysokiego ciśnienia wentylatora skraplacza.
 • Grzałka rozdzielnicy.
 • Grzałka karteru.
 • Dodatkowy zawór elektromagnetyczny (na przewodzie tłocznym agregatów średnio- i niskotemperaturowych, zalecany w przypadku pracy w niskich temperaturach otoczenia).

Pełną charakterystykę produktów MISTRAL SF znajdziesz w KARCIE KATALAGOWEJ oraz w programie doborowy (KATALOG OFFLINE), który możesz pobrać z naszej strony.

Na życzenie dostępne również monobloki VE (dedykowane do zastosowań zewnętrznych) oraz monobloki AS-SVścienne oraz dachowe monobloki na czynnik R290 (propan).
Pełną charakterystykę produktów MISTRAL VE oraz MISTRAL AS-SV znajdziesz w KARCIE KATALAGOWEJ oraz w programie doborowy (KATALOG OFFLINE), który możesz pobrać z naszej strony.