Agregaty przemysłowe typu bi-block

Przemysłowe urządzenia typu bi-block

BORA NB - Przemysłowe urządzenia typu bi-block z poziomym wydmuchem skraplacza.

Urządzenia typu bi-block dla komercyjnych i przemysłowych komór. Kompaktowe urządzenia typu bi-block odpowiednie do sterowania dodatnimi i ujemnymi temperaturami w komorach chłodniczych, elastyczne w instalacji, proste w użyciu, łatwe w utrzymaniu.

Wyposażenie standardowe urządzenia NB:

 • System typu bi-block; chłodnica do montowania na suficie, agregat skraplający do montowania na podłodze.
 • Elektroniczny panel sterujący z modułem alarmu.
 • Panel sterujący przygotowany do podłączenia blokady drzwi.
 • Urządzenie rozprężne: termostatyczny zawór rozprężny.
 • Grzałka karteru we wszystkich sprężarkach.
 • Zabezpieczenie termistorowe sprężarek półhermetycznych tzw.”klikson”.
 • Modele wyposażone w pompę oleju zabezpieczone presostatem różnicowym ciśnienia oleju.
 • Sprężarki o pojemności do 52 m3/h dostarczane z bezpośrednim startem, sprężarki o wyższych pojemnościach z częściowym łagodnym startem.
 • Wszystkie urządzenia są wyposażone w presostat HP/LP z automatycznym resetem. 
 • Grzałka karteru we wszystkich urządzeniach.
 • Panel zdalny (w zależności od wyboru sterownika urządzenia):dla już podłączonego urządzenia, wyposażony w kabel o długości 5 metrów (na życzenie przedłużenie do 20 metrów). Wyświetlanie alarmu tylko na agregacie skraplającym w pobliżu rozdzielnicy.
 • Bezpośrednie odprowadzanie skroplin.
 • Grzałka odpływu.
 • Podstawki pozwalające na przenoszenie agregatu skraplającego za pomocą wózka widłowego.
 • Presostat wysokiego ciśnienia wentylatora skraplacza.
 • Wszystkie urządzenia  ze zbiornikiem cieczy, filtrem odwadniaczem i wziernikiem i zaworem bezpieczeństwa.
 • Rury łączone złączkami lub lutowanymi kołnierzami.
 • Mocowanie wentylatorów na zewnątrz lub wewnątrz pokrywy (możliwość zmiany po zainstalowaniu urządzenia).
 • Zdejmowany panel z zainstalowanymi wewnątrz presostatami, manometrami, zaworami serwisowymi, dostępny podczas pracy urządzenia.
 • Grzałki osłony wentylatora w urządzeniach mroźniczych, szokowych.

Wyposażenie opcjonalne:

 • Napięcie specjalne, na życzenie.
 • Chłodzony wodą skraplacz: zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia (nawet w urządzeniach jednofazowych) oraz wentylatorowe chłodzenie sprężarki (tylko w urządzeniach niskotemperaturowych).
 • Czujnik napięcia.
 • Regulator prędkości wentylatora skraplacza. 
 • Manometry.
 • Grzałka rozdzielnicy.
 • Ochrona przed śniegiem: dodatkowa górna pokrywa, dodatkowe stopy zwiększające wysokość urządzenia.

Pełną charakterystykę produktów BORA NB znajdziesz w KARCIE KATALAGOWEJ oraz w programie doborowy (KATALOG OFFLINE), który możesz pobrać z naszej strony.